Noi suntem
MET

Proiect finanțat prin Granturile SEE 2014 - 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA

Fundatia Mihai Eminescu Trust (MET)

Fundația Mihai Eminescu Trust (MET) este o organizație cu sediul în Turnul Cojocarilor din Sighișoara. Misiunea MET este aceea de a păstra și a revigora patrimoniul cultural și natural al României. Fundația reușește să facă acest lucru generând dezvoltare economică sustenabilă și revitalizare socială locală. Fundația a fost implicată în peste 1300 de proiecte, majoritatea implementate în Transilvania.

Pentru cine lucram?

Ținem mult la păstrarea și punerea în valoare a patrimoniului transilvănean.

Acesta este motivul pentru care de 23 de ani suntem implicați activ și permanent în revitalizarea acestuia. Dar pentru ca un patrimoniu să fie sănătos și durabil, trebuie implicați neapărat și oamenii care locuiesc în imediata lui apropiere, astfel că proiectele noastre nu se opresc la arhitectură. Din ce în ce mai mult munca noastră se concentrează pe comunități și relația pe care locuitorii acestor sate o construiesc cu patrimoniul.

Pentru noi, patrimoniul înseamnă și un stil de viață în acord cu valorile tradiționale, astfel că ne străduim să venim cu proiecte care susțin economia circulară locală și îmbunătățesc nivelul de trai.

Deci la întrebarea cine sunt beneficiarii activității noastre? am putea răspunde în mai multe feluri: comunitățile rurale din Transilvania, colaboratorii din sate, orașul Sighișoara, sute de copii, patrimoniul arhitectural, oaspeții care vizitează zona noastră sau pădurile tinere și stejarii seculari.

Dacă ar fi totuși să alegem un singur beneficiar al eforturilor noastre de fiecare zi, acesta este România.

DESPRE FINANȚATORI

Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă. În total, cele trei state au contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 și 2014 și €1,55 miliarde pentru perioada de finanțare 2014 – 2021. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro

Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. Bugetul Programului este de aproximativ 34 milioane de euro. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.ro-cultura.ro

Ne susțin:
EEA and Norway Grants
Programul RO-Cultura
Granturi SEE & Norvegiene
Ministerul Culturii
Unitatea de Management a Proiectului – UMP
#eeagrants #rocultura