Proiect finanțat prin Granturile SEE 2014 - 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA

Politica cookies

1. Introducere

Prezenta politică privind fișierele cookies se aplică tuturor utilizatorilor paginii de internet. Informațiile prezentate în continuare au ca scop informarea utilizatorilor acestei pagini de internet cu privire la plasarea, utilizarea și administrarea cookie-urilor de către Fundația Mihai Eminescu Trust în contextul navigării utilizatorilor pe această pagină de internet.

2. Ce sunt cookie-urile?

Folosim termenul „cookie”-uri pentru a ne referi la modulele cookie și la tehnologiile similare prin intermediul cărora pot fi colectate informații în mod automat.Un „Internet Cookie” (termen cunoscut și sub denumirea de „browser cookie” sau „HTTP cookie” ori „cookie”) reprezintă un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau pe alte echipamente ale unui utilizator prin intermediul cărora se accesează internetul.Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisă de un web-server către un browser (de ex.: Internet Explorer, Firefox, Chrome). Cookie-urile odată instalate au o durată de existență determinată, rămânând „pasive”, în sensul că nu conțin programe software, viruși sau spyware și nu vor accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului pe al cărui echipament au fost instalate.Un cookie este format din două părți: numele cookie-ului și conținutul sau valoarea cookie-ului.Din punct de vedere tehnic, doar web-serverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe pagina de internet asociată web-serverului respectiv.

3. Pentru ce scopuri sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini de internet:

Cookie-urile sunt utilizate pentru a furniza utilizatorilor acestei pagini de internet o experiență mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecărui utilizator în parte și anume pentru:

 • îmbunătățirea utilizării acestei pagini de internet, inclusiv prin identificarea oricăror erori care apar în timpul vizitării/utilizării acesteia de către utilizatori;
 • furnizarea de statistici anonime cu privire la modul în care este utilizată această pagină de internet către Fundația Mihai Eminescu Trust în calitate de deținător al acestei pagini de internet;
 • anticiparea unor eventuale bunuri care vor fi puse la dispoziția utilizatorilor prin intermediul acestei pagini de internet, în funcție de serviciile/produsele accesate.


Pe baza feedback-ului transmis prin cookie-uri în legătură cu modul în care se utilizează această pagină de internet, Fundația Mihai Eminescu Trust poate adopta măsuri pentru ca această pagină de internet să fie mai eficientă și mai accesibilă pentru utilizatori. Astfel, utilizarea cookie-urilor permite memorarea anumitor setări/preferințe stabilite de către utilizatorii acestei pagini de internet.

4. Care este durata de viață a cookie-urilor?

Durata de viață a cookie-urilor poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Există următoarele categorii de cookie-uri care determină și durata de viață a acestora:

 • Cookie-uri de sesiune – Un „cookie de sesiune” este un cookie care este șters automat când utilizatorul își închide browserul.
 • Cookie-uri persistente sau fixe – Un „cookie persistent” sau „fix” este un cookie care rămâne stocat în terminalul utilizatorului până când atinge o anumită dată de expirare (care poate fi în câteva minute, zile sau câțiva ani) sau până la ștegerea acestuia de către utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.


5. Ce sunt cookie-urile plasate de terți?

Anumite secțiuni de conținut de pe pagina de internet pot fi furnizate prin intermediul unor terți, adică nu de către Fundația Mihai Eminescu Trust, caz în care aceste cookie-uri sunt denumite cookie-uri plasate de terți („third party cookie-uri”).Terții furnizori ai cookie-urilor trebuie să respecte, de asemenea, regulile în materie de protecție a datelor și Politica privind protecția datelor cu caracter personal a Fundației Mihai Eminescu Trust disponibilă pe această pagină de internet.Aceste cookie-uri pot proveni de la urmatorii terți: Google Analytics, PayPal, Ove.ro

6. Ce cookie-uri sunt folosite prin intermediul acestei pagini de internet:

Prin utilizarea/vizitarea paginii de internet pot fi plasate următoarele cookie-uri:

a. Cookie-uri de performanță a paginii de internet;
b. Cookie-uri de analiză a utilizatorilor;
c. Cookie-uri pentru geotargetting.

a. Cookie-uri de performanță

Prin acest tip de cookie-uri sunt memorate preferințele utilizatorului acestei pagini de internet, astfel încât setarea din nou a preferințelor în cazul vizitării ulterioare a paginii de internet nu mai este necesară.

b. Cookie-uri de analiză a utilizatorilor

Aceste cookie-uri ne informează dacă un anumit utilizator al paginii de internet a mai vizitat/utilizat această pagină de internet anterior. Aceste cookie-uri sunt utilizate doar în scopuri statistice.

c. Cookie-uri pentru geotargetting

Aceste cookie-uri sunt utilizate de către un soft care stabilește țara de proveniență a utilizatorului paginii de internet. Vor fi primite aceleași reclame indiferent de limba selectată.

7. Ce tip de informații sunt stocate și accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile păstrează informații într-un fișier text de mici dimensiuni care permit recunoașterea browserului. Această pagină de internet recunoaște browserul până când cookie-urile expiră sau sunt șterse.

8. Particularizarea setărilor browserului în ceea ce privește cookie-urile

În cazul în care utilizarea cookie-urilor nu este deranjantă, iar calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe această pagină de internet este folosit doar de către dumneavoastră, pot fi setate termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare. În cazul în care calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe această pagină de internet este folosit de mai multe persoane, poate fi luată în considerare setarea pentru ștergerea datelor individuale de navigare de fiecare dată când browserul este închis.

9. Cum pot fi oprite cookie-urile?

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face această pagină de internet dificil de vizitat, atrăgând după sine limitări ale posibilităților de utilizare ale acesteia. Utilizatorii își pot configura browserul să respingă fișierele cookie sau să fie acceptate cookie-uri de la o pagină de internet anume. Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări pot fi accesate, ca regulă, în secțiunea „opțiuni” sau în meniul de „preferințe” al browserului dumneavoastră.
Totuși, refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va fi adaptată preferințelor și interesele dumneavoastră, evidențiate prin comportamentul de navigare.
Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare:


Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini de internet, vă rugăm să scrieți la adresa: contact@mihaieminescutrust.ro

Politică privind protecția datelor cu caracter personal a fundației Mihai Eminescu Trust

Data ultimei actualizari 1.12.2021

Fundația Mihai Eminescu Trust respectă dreptul persoanelor la protecția datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Acest document reprezintă politica privind protecția datelor cu caracter personal a Fundației Mihai Eminescu Trust.

Ce date personale colectăm?

Fundația Mihai Eminescu Trust își propune să reducă la minimum colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, din respect pentru demnitatea, pentru dreptul la autonomie al persoanelor.

Cu toate acestea, prin natura activității noastre, este inevitabil să nu colectăm anumite date, cum ar fi:

 • date persoane fizice: nume și prenume, email, număr de telefon, sex, vârstă, etnie, angajator, profesie/funcție; date din cartea de identitate (CNP, serie & număr, adresa completă, organul emitent, perioada de valabilitate), CV-uri, cazier judiciar, copie CI, semnatură; date bancare: IBAN, denumire bancă și sucursală;
 • date persoane juridice: denumire, adresa sediul social, adresă punct de lucru, CUI, IBAN, nume reprezentant legal/administrator, logo-uri.
 • IP, regiune/oraș în care este localizat dispozitivul de pe care accesați site-ul și/sau pagina de FB


Cum colectăm datele personale?

Fundația Mihai Eminescu Trust deține un site (www.mihaieminescutrust.ro), precum și o pagină de Facebook (https://www.facebook.com/MihaiEminescuTrust/) care au asociate conturi Google Analytics. Datele pe care le colectăm prin intermediul acestui instrument sunt IP, regiune/oraș în care este localizat dispozitivul de pe care accesați site-ul. Puteți refuza reținerea acestor date prin instalarea Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Mai colectăm date prin:

 • Liste de participare la evenimente, traininguri, ateliere locale, conferințe, etc;
 • Google forms, formulare decont transport, acorduri semnate de părinți pentru participarea copiilor lor la diferite activități din proiecte, formulare de aplicație, acorduri de parteneriat, rapoarte de activitate;
 • Contracte de sponsorizare/finanțare/angajare;
 • Contracte individuale de muncă;
 • Formulare de redirecționare a 2% din impozitul pe venit (formular 230; formular 200), angajamente de donație


Cum utilizăm datele personale colectate?

Datele colectate sunt folosite exclusiv în scopul îndeplinirii misiunii Fundației Mihai Eminescu Trust și desfășurării proiectelor și activităților ce contribuie la atingerea acestei misiuni.

Cu titlu de exemplu, datele pot fi folosite:

 • în relația cu finanțatori publici sau privați, în vederea demonstrării atingerilor indicatorilor și rezultatelor asumate în cadrul unui proiect;
 • în scopul comunicării activităților organizației, de tipul: invitație la un eveniment, invitație la semnarea unei petiții, scrisori deschise, apel la donații, campanii de advocacy;
 • în scopul realizării de recomandări personalizate către instituțiile publice, adaptate nevoilor beneficiarilor noștri;
 • în scopul invitării la participare în cadrul cercetărilor pe teme de interes public.


Cine are acces la datele personale?

Datele personale pot fi accesate de:

 • Angajații, colaboratorii sau voluntarii organizației, al căror contract prevede dreptul de colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal în numele organizației, exclusiv pe durata contractuală și în scopul definit de această politică.
 • Partenerii în implementarea proiectelor, cu care organizația a încheiat un acord care se supune legilor și reglementărilor din România și din Uniunea Europeană, dacă îndeplinirea unei activități este condiționată de accesul partenerului la datele personale colectate, exclusiv pe durata implementării proiectelor.
 • Finanțatorii publici sau privați, sponsorii, doar în situația în care clauzele contractuale ale finanțatorului/sponsorului prevăd această obligație.


Cât timp sunt prelucrate datele personale?

Datele sunt folosite până la sfârșitul proiectului pentru care au fost colectate și pe o perioadă de până la maximum 5 ani după finalizarea acestuia, dacă cerințele contractuale ale unui finanțator/sponsor nu specifică altfel.

Care sunt drepturile tale:

 • Dreptul de a fi informat despre tot ce se întâmplă cu datele sale personale, de a ști la ce sunt folosite, de a le accesa, de a le modifica și de a revoca consimțământul;
 • Dreptul de a restricționa prelucrarea datelor
 • Dreptul la rectificarea datelor dacă acestea se modifică sau conțin erori;
 • Dreptul de a fi uitat, prin ștergerea datelor;

Datele personale sunt colectate și prelucrate cu acordul explicit al persoanei. Refuzul furnizării datelor cu caracter personal, solicitarea prelucrării restricționate sau de șteregere a datelor personale atrage după sine imposibilitatea accesului sau acces limitat la o anumită activitate a Fundației Mihai Eminescu Trust, în funcție de specificul acesteia. Solicitările pentru exercitarea drepturilor de mai sus se transmit pe adresa contact@mihaieminescutrust.ro. Durata de soluționare a solicitărilor va fi de cel mult 30 de zile.

De asemenea, fiecare persoană are dreptul de a depune o reclamație cu privire la operatorul de date. Reclamația se transmite Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Securitatea datelor personale

Datele sunt stocate în format fizic și/sau electronic, în funcție de modul în care au fost colectate. Accesul la date este securizat și este permis doar persoanelor menționate în acest document.

Responsabilitatea terților pentru securitatea și prelucrarea datelor personale

 • Fundația Mihai Eminescu Trust depune toate eforturile necesare transmiterii în siguranță a datelor către terți menționați în prezentul document, însă nu își asumă responsabilitatea pentru modalitatea de prelucrare și securizare a datelor de către aceștia.
 • În situațiile în care prin canalele noastre de comunicare facem trimiteri la alte adrese web decât cele care aparțin Fundației Mihai Eminescu Trust sau la evenimente organizate de alți operatori de date cu caracter personal sau împuterniciți ai acestora, nu ne asumăm responsabilitatea pentru modalitatea de colectare, prelucrare sau securizare a datelor cu caracter personal de către aceștia.


Modificări ale politicii

Fundația Mihai Eminescu Trust își rezervă dreptul de a modifica acest document, în sensul îmbunătățirii practicilor de protecție a datelor cu caracter personal. Modificările nu se vor aplica datelor deja colectate, decât în cazul obținerii în prealabil a consimțământului celor care le-au furnizat. Data la care au fost făcute ultimele modificări va fi publicată la începutul documentului.

Informații suplimentare

PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE DESPRE POLITICA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL A FUNDAȚIEI MIHAI EMINESCU TRUST, NE PUTEȚI CONTACTA LA ADRESA CONTACT@MIHAIEMINESCUTRUST.RO