Proiect finanțat prin Granturile SEE 2014 - 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA

Granturile see

 

Spațiul Economic European (SEE) a fost creat în 1994, ca o zonă de Liber Schimb între Comunitatea Europeană (CE) și Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS). SEE reunește Statele Membre ale Uniunii Europene (UE) și 3 dintre Statele AELS (Norvegia, Islanda și Liechtenstein), într-o piață internă bazată pe libera circulație a mărfurilor, persoanelor, serviciilor și capitalurilor. 

Granturile SEE reprezintă contribuția financiară acordată de Norvegia, Islanda și Liechtenstein pentru reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și pentru consolidarea relațiilor cu 15 state membre ale Uniunii Europene. Cele 3 State Donatoare cooperează îndeaproape cu UE prin intermediul Acordului privind Spațiul Economic European, astfel că, sprijinul financiar acordat în perioada 1994 – 2014 depășește 3 miliarde de euro.

Valoarea totală a contribuției financiare aferente Granturilor SEE 2014 – 2021 este de 1,5 miliarde de euro, fiind alocată următoarelor sectoare prioritare:

  • Inovare, cercetare, educație și competitivitate
  • Incluziune socială, ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și combaterea sărăciei
  • Justiție și afaceri interne
  • Cultură, societate civilă, bună guvernare și drepturi și libertăți fundamentale
  • Mediu, energie, schimbări climatice și economie cu emisii reduse de carbon


Granturile SEE sunt finanțate în comun de Islanda, Liechtenstein și Norvegia, ale căror contribuții se bazează pe PIB-ul lor. România beneficiază, în perioada 2014 – 2021, de un buget de 500 de milioane de euro, a doua cea mai mare alocare financiară acordată de Granturile SEE și Norvegia.

În România, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene prin Direcția Generală Mecanisme și Instrumente Financiare Nerambursabile este desemnat ca Punct Focal Național (PFN) care are responsabilitatea generală privind realizarea obiectivelor generale ale Mecanismului Financiar SEE 2014- 2021 și pentru implementarea prevederilor Memorandumului de Înțelegere.

Aflați mai multe despre NFP pe www.eeagrants.ro și Facebook.